Privaatsustingimused

Privaatsustingimused

Käesolevad privaatsustingimused sisaldavad infot selle kohta, kuidas ja milleks Terviseviis OÜ (veebilehe terviseviis.ee haldaja) isikuandmeid kogub ja töötleb. Privaatsustingimuste eesmärk on kaitsta klientide privaatsust kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega.

Isikuandmete kogumine ja töötlemine

Isikuandmed tähendavad igasugust infot, mille alusel saab inimest tuvastada.  Me ei kogu veebilehel terviseviis.ee  isikuandmeid, välja arvatud juhul, kui kasutaja esitab ise sellist teavet kindlal eesmärgil ja teadlikult (näiteks saates e-kirja või helistades).

Sellisel juhul võime saada kasutaja kohta järgmist teavet: identiteet – eesnimi, perenimi,  kontaktandmed – e-aadress, telefoninumber, tehnilised andmed – nt IP aadress. Me ei kogu delikaatseid isikuandmeid.

Me kasutame veebilehe kasutaja isikuandmeid ainult seadusega lubatud viisil ja ulatuses. Kui olete meile helistanud või saatnud  e-kirja, ei saada me teile rämpsposti ega edasta kunagi teie kontaktandmeid kolmandatele osapooltele.

Külastades ja lugedes käesolevat lehte, nõustute isikuandmete töötlemise tingimustega nagu on kirjas käesolevas privaatsustingimustes.

Isikustamata andmete ehk küpsiste (cookies) kogumine ja kasutamine

Kasutades meie veebilehte annate meile võimaluse salvestada teie arvutisse küpsised. Need on ohutud ega võimalda teie isikut tuvastada. Küpsised ei sisalda viirusi ega midagi muud, mis võiks kasutaja arvutile kahju tekitada.

Küpsised on väiksed failid, mis salvestatakse  kasutaja arvutisse või mobiiliseadmesse siis, kui kasutaja on oma veebilehitseja seadetes seda lubanud ja kasutab meie veebilehte. Seda teevad enamik veebilehtedest. Veebilehte kasutades nõustute küpsiste kasutamisega meie privaatsuspõhimõtete kohaselt.

Küpsiste kohta saab rohkem teavet aadressilt  https://www.aki.ee/et/kupsised

Küpsiste peamiseks kasutuseesmärgiks on veebilehe kasutajakogemuse parendamine ja  kasutusstatistika analüüsimine. Kasutame kogutud teavet selleks, et veebilehe kasutamine kasutajate jaoks mugavamaks teha.

Alljärgnevalt on toodud lisateave konkreetsete küpsiste ja nende kasutamise põhjuste kohta.

  • Google Analytics statistika (nimed: _ga, _gat, _gid, collect) – need küpsised koguvad statistilist teavet selle kohta, kuidas külastaja veebilehte kasutab.  Küpsised koguvad  teavet näiteks veebilehe külastajate arvu kohta ja külastajate seadmete kohta (nt veebilehitseja tüüp, operatsioonisüsteemi tüüp). Need andmed on anonüümsed ja neid kasutatakse selleks, et näha, millised teemad veebilehe külastajaile rohkem huvi pakuvad. Nii saame veebilehe külastajaile pakkuda paremat kasutajakogemust.

Küpsiste keelamine

Kasutaja võib enda veebilehitseja seadistustes küpsiste kasutamise ära keelata, kuid sellisel juhul võib see mõjutada veebilehe kasutajakogemuse kvaliteeti.

Küpsiste keelamise kohta saab samuti teavet  aadressilt https://www.aki.ee/et/kupsised

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Veebilehte terviseviis.ee kasutama asudes ja oma e-aadressi edastades olete tutvunud ja nõustunud  nende põhimõtetega. Terviseviis jätab endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitikat  muuta.

Küsimuste korral palume võtta ühendust e-aadressil terviseviis@gmail.com