Kontaktid

On aeg hoolitseda oma tervise ja eneseteostuse eest!

Soovid broneerida aega teraapiaseansile, tellida joogatundi, jagada oma mõtteid või pakkuda koostööd? Tee seda! Kirjuta!

E-post: terviseviis@gmail.com

Terviseviis teraapiakabinet asub Tartus, Tammelinna raamatukogu lähedal. Aadress täpsustatakse registreerimisel. Teenuste eest on võimalik tasuda kohapeal sularahas.

Hetkel vastuvõtud õhtuti ja kokkuleppel nädalavahetustel. Samuti online!

Tutvustus

Annika Reinumägi

Olen kundalini jooga õpetaja ja tegelen erinevate teraapiameetoditega.  Armastan matkamist, reisimist, fotograafiat ja reisikirjade kirjutamist. Kõigest sellest inspireerituna on sündinud ka minu esimene raamat  Meditsatsioon. Fotomeditatsioonid.

Soov toetada ennast ja teisi stressi, valu ja ärevusega toimetulekul viis mind nii rakendusliku kinesioloogia meetodite Tervendav puudutus ja Energeetiline psühholoogia, kui ka hingamisõpetajate koolitusele. Üks minu täitunud unistus oli joogaõpetajaks saamine. Teetatervendamise meetodiga olen samuti saavutanud häid tulemusi.

Kogenud omal nahal, kui tõhus on valguse ja kristallide energia, võtsin kasutusele spetsiaalse valgus- ja värviteraapia. Pingete leevendamiseks olen õppinud massaaže Eesti Massaaži- ja Teraapiakoolis ning Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis. Praktiseerimise käigus on välja kujunenud ka minu isiklik energiateraapia meetod.

Õpingud Tartu Ülikoolis keemia erialal ja pikaajaline töökogemus meditsiini valdkonnas on loonud harjumuse pidevalt õppida. Huvi tervisliku eluviisi vastu on suunanud otsima, uurima ja avastama. Uued ägedad ideed ja teostused on järjest avanemas!

Mulle on oluline muuta oma unistused reaalsuseks ja innustada teisigi sellel teel. Jagan rõõmuga oma kogemusi ja teadmisi, et tuua inimeste ellu rohkem mõtteselgust, inspiratsiooni ja üldist heaolu.

Ilmunud raamat

Meditsatsioon. Fotomeditatsioonid. Tartu: Bookmill, 2021

Ajakirjanduses ilmunud reisikirjad

Iidsete kultuuride aardelaekad Vahemeres Malta ja Gozo. Postimees, 18.10.2018

Musta mäe maal Montenegros. Ajakiri Sensa, november 2015

Naistega õnne, päikese ja tulemäe maal. Postimees, 12.06.2015

Naistega Viie küla maal. Postimees, 05.07.2014

Kuidas Sina saad toetada?

Olen seda veebilehte hallanud ja sisu loonud alates 2016. aastast. Loodan, et leiad siit huvitavat ja kasulikku infot. Veebilehe tegemine pole päris tasuta, igal aastal on kulutused muu hulgas näiteks veebimajutusele ja domeenile. Kulutused on ka kaamerale, fotode töötlemisele ja koolitustele, mis aitavad tehnilisi küsimusi lahendada, et kõike käigus hoida. Veebilehel ei hüple ka tüütuid reklaame. Kui leiad, et veebileht on andnud Sinule väärtust ja toonud rõõmu, võid kaaluda annetuse tegemist, et toetada seda tööd ja luua maailma helgust juurde. Olen Sulle väga tänulik!

Rekvisiidid

Terviseviis OÜ

Registrikood 14030039

Arveldusarve   EE847700771001971438

AS LHV Pank BIC (ehk SWIFT) kood LHVBEE22

 

🌳   🌳   🌳   🌳   🌳

 

It is time to take care of your health and self-realization!

Would you like to book an appointment for a therapy session, order a yoga class, share your thoughts or offer cooperation? Do it! Write to me!

E-mail: terviseviis@gmail.com

Terviseviis therapy room is located in Tartu, near the Tammelinna library. The address is specified during registration. It is possible to pay for services in cash.

Currently sessions in the evenings and on weekends. Also online!

Introduction

Annika Reinumägi

I am a kundalini yoga teacher and practice various therapy methods. I love hiking, traveling, photography and writing travelogues. Inspired by all of this, my first book Meditation. Photo meditations was born.

The desire to support myself and others in coping with stress, pain and anxiety led me to both applied kinesiology methods Healing Touch and Energetic Psychology, as well as training for breathing teachers. One of my fulfilled dreams was to become a yoga teacher. I also achieved good results with the Thetahealing method.

Having experienced how effective the energy of light and crystals is, I started a special light and color therapy. To relieve tension, I have studied massages at the Estonian  Massage and Therapy School and the Tartu Health Care College. During practice, my personal energy healing method has also developed.

Studies at the University of Tartu, Faculty of Chemistry and long-term work experience in the field of medicine have created the habit of constantly learning. Interest in a healthy lifestyle has led to search, research and discovery. New awesome ideas and realizations are opening one after another!

It is important to me to make my dreams a reality and to inspire others along the way. I am happy to share my experiences and knowledge to bring more clarity, inspiration and general well-being to people´s lives.

How can you support?

I have been managing this website and creating content since 2016. I hope you find interesting and useful information here. Making a website is not really free, every year there are expenses for web hosting and domain, among other things. There are also expenses for the camera, photo processing and training to help solve technical issues to keep everything running. There are no annoying ads on the website either. If you find that the website has given you value and joy, you may consider making a donation to support this work and create more brightness in the world. I am very grateful to you!

 

Terviseviis OÜ

Registrikood 14030039

Arveldusarve   EE847700771001971438

AS LHV Pank BIC (ehk SWIFT) kood LHVBEE22